Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka thajsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Thajsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

อาจจะ ---àdschámožná
ผมมี .../ ผมไม่มี ..., ฉันมี .../ ฉันไม่มี ...---pǒm mii .../ pǒm mái mii ..., chán mii .../ chán mái mii ... Mám ... / Nemám ...
เรามี .../ เราไม่มี ...---râu mii .../ râu mái mii ...Máme .../ Nemáme ...
มันมี .../ มันไม่มี ...---mân mii .../ mân mái mii ... To je .../ To není ...

ศูนย์---sùùnnula
หนึ่ง---nùengjeden
สอง---sǒngdva
สาม---sǎmtři
สี่---siičtyři
ห้า---hápět
หก---hògšest
เจ็ด---jédsedm
แปด---bpàedosm
เก้า---gáudevět
สิบ---síbdeset
สิบเอ็ด---síb eedjedenáct
สิบสอง---sǒngdvanáct
สิบสาม---síb sǎmtřináct
สิบสี่---síb siičtrnáct
สิบห้า---síb hápatnáct
สิบหก---síb hògšestnáct
สิบเจ็ด---síb jédsedmnáct
สิบแปด---síb bpàedosmnáct
สิบเก้า---síb gáudevatenáct
ยี่สิบ---yí síbdvacet
ยี่สิบเอ็ด---yí síb eedjedenadvacet
สามสิบ---sǎm síbtřicet
สี่สิบ---sii síbčtyřicet
ห้าสิบ---há síbpadesát
หกสิบ---hòg síbšedesát
เจ็ดสิบ---jéd síbsedmsdesát
แปดสิบ---bpàed síbosmdesát
เก้าสิบ---gáu síbdevadesát
หนึ่งร้อย---nùeng roîsto
หนึ่งพัน---nùeng pantisíc
หนึ่งล้าน---nùeng lánmilion
หนึ่งคู่---nùeng kúpár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |