Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka sinhálsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Sinhálsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

{µÙ$ß---halloAhoj!
&Õ{ ã÷À|&Ã¹ÃŠß ---Subha udesenakDobré ráno!
&Õ{ ÷À<&Êß---Subha DavasakDobrý den!
&Õ{ &`ùß÷À|<Êß---Subha SendewakDobrý večer!
&Õ{ Ø$ÃµÃ›ÃœÃ—ÃŠß ---Subha RatthriyakDobrou noc!
ÚÚ{ÃšÃ¹ß üùßùÆ---Gihin ennamAhoj!
ù`<õ {ŽÔµ<ŽÔ---Newatha HamuvemuNa shledanou!

ÖÑ---ouAno
ù`{`---NeheNe
&ÂŽ{ØÑð---Samahara Vittamožná
{Í---HariOK
&ßõÞõÚ×Ú---StuttiDěkuji!
Ê'ó$ÊØ---KrunakaraProsím!
&ÂŽ$µ<ùßù---SamawennaPromiňte,...
Žð ÊùÚ$ðÕ×Ú---Matta KanagaatuiTo mě mrzí.
Žð õÚµ×ù<$/Žð ù`{`---Matta Tiyanawa/ Mata Nehe(Ne)mám…
àûÚð õÚµ×ù<$/àûÚð ù`{`---Appitta TiyanawaĂppita Nehe(Ne)máme…
µŽõù õÚµ×ù<$/µŽõù ù`{`---Methana Tiyanawa/ Methana NeheTo je .../ To není ...

äÊ---Ekkajeden
µ÷ÀÊ---Dekkadva
õÞù---Thunnatři
{õØ---Hatharačtyři
û{---Pahapět
{×---Hayašest
{õ---Hathasedm
àð---Attaosm
ù<×---Nawayadevět
Ú÷À{×---Dahayadeset
üµÊ$}{---Ekollahajedenáct
µ÷À$}{---Dollahadvanáct
÷À{õÞù---Dahathunatřináct
÷À{{õØ---Dahahatharačtrnáct
û{µ}$<---Pahallowapatnáct
÷À{&×---Dahasayašestnáct
÷À{{õ---Dahahathasedmnáct
÷À{àð---Dahaattaosmnáct
÷À{ù<×---Dahanawayadevatenáct
Ñ&ß&---Vissadvacet
Ñ&ÚµüÊ---Vissiekajedenadvacet
õÚ{---Thihatřicet
Ú{õ}Ú{---Hathalihačtyřicet
ûù{---Panahapadesát
ÂŽ{`ð---Hettašedesát
ÂŽ{`õßõ|<---Heththewasedmsdesát
à&ÕÞ<---Asuwaosmdesát
àùÕ<---Anuwadevadesát
&Û××---Seeyasto
÷À{&---Dahasatisíc
ÆÙÚ×ù×---Miliyanayamilion
ÊÞ®ðŽ---Kuhttamapár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |