Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka koreánsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Koreánsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!Ahoj!
안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!Dobré ráno!
안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!Dobrý den!
안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!Dobrý večer!
안녕히 주무세요!---An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!Dobrou noc!
안녕! / 잘 가!---An-nyeong! / Jal-ga!Ahoj!
또 만나요!---Tto man-na-yo!Na shledanou!

네 / 예---ne / yeAno
아니요---a-ni-yoNe
아마도---a-ma-domožná
좋아요.---Jo-a-yo.OK
감사합니다 / 고맙습니다!---Gam-sa-ham-ni-da! / Go-map-seum-ni-da!Děkuji!
실례합니다,…---Sil-lye-ham-ni-da, ...Promiňte,...
죄송합니다. / 미안합니다.---Joe-song-ham-ni-da. / Mi-an-ham-ni-da.To mě mrzí.
저는 …이/ 가 있습니다. (저는 …이/ 가 없습니다)---Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)(Ne)mám…
우리는 …이/ 가 있습니다. (우리는 …이/ 가 없습니다.)---U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)(Ne)máme…
…이/ 가 있습니다. (…이/ 가 없습니다.)---... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)To je .../ To není ...

일 (하나)---Il (Ha-na)jeden
이 (둘)---I (Dul)dva
삼 (셋)---Sam (Set)tři
사 (넷)---Sa (Net)čtyři
오 (다섯)---O (Da-seot)pět
육 (여섯)---Yuk (Yeo-seot)šest
칠 (일곱)---Chil (Il-gop)sedm
팔 (여덟)---Pal (Yeo-deol)osm
구 (아홉)---Gu (A-hop)devět
십 (열)---Sip (Yeol)deset
십일 (열하나)---Si- bil (Yeol-ha-na)jedenáct
십이 (열둘)---Si-bi (Yeol-dul)dvanáct
십삼 (열셋)---Sip-sam (Yeol-set)třináct
십사 (열넷)---Sip-sa (Yeol-net)čtrnáct
십오 (열다섯)---Si-bo (Yeol-da-seot)patnáct
십육 (열여섯)---Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)šestnáct
십칠 (열일곱)---Sip-chil (Yeo-ril-gop)sedmnáct
십팔 (열여덟)---Sip-pal (Yeol-yeo-deol)osmnáct
십구 (열아홉)---Sip-gu (Yeol-a-hop)devatenáct
이십 (스물)---I-sip (Seu-mul)dvacet
이십일 (스물하나)---I-si-bil (Seu-mul-ha-na)jedenadvacet
삼십 (서른)---Sam-sip (Seo-reun)třicet
사십 (마흔)---Sa-sip (Ma-heun)čtyřicet
오십 (쉰)---O-sip (Swin)padesát
육십 (예순)---Yuk-sip (Ye-sun)šedesát
칠십 (일흔)---Chil-sip (I-reun)sedmsdesát
팔십 (여든)---Pal-sip (Yeo-deun)osmdesát
구십 (아흔)---Gu-sip (A-heun)devadesát
백 ---Baeksto
천---Cheontisíc
백만---Baek-manmilion
몇---Myeotpár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |