Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka japonsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Japonsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

こんにちは!---Konnichiwa!Ahoj!
おはようございます!---Ohayougozaimasu!Dobré ráno!
こんにちは!---Konnichiwa!Dobrý den!
こんばんは!---Konbanwa!Dobrý večer!
おやすみなさい!---Oyasuminasai!Dobrou noc!
ばいばい!---Bye-bye!Ahoj!
さようなら!---Sayounara!Na shledanou!

はい---HaiAno
いいえ---IieNe
もしかしたら---Moshikashitaramožná
わかりました---WakarimashitaOK
ありがとう!---Arigatou!Děkuji!
どういたしまして!---Douitashimashite!Prosím!
すみません、・・・---Sumimasen,...Promiňte,...
ごめんなさい---GomennasaiTo mě mrzí.
・・・をもっています/ ...を もっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasenMám ... / Nemám ...
・・・をもっています/ ...をもっていません---... wo motte imasu / ... wo motteimasenMáme .../ Nemáme ...
・・・があります/ ... がありません)---... ga arimasu / ga arimasenTo je .../ To není ...

ぜろ/れい---Zeronula
いち---Ichijeden
に---Nidva
さん---Santři
し/よん---Shi/yončtyři
ご---Gopět
ろく---Rokušest
しち/なな---Shichińanasedm
はち---Hachiosm
きゅう/く---Kyu-/kudevět
じゅう---Jyu-deset
じゅういち---Jyu-ichijedenáct
じゅうに---Jyu-nidvanáct
じゅうさん---Jyu-santřináct
じゅうし/じゅうよん---Jyu-si/jyu-yončtrnáct
じゅうご---Jyu-gopatnáct
じゅうろく---Jyu-rokušestnáct
じゅうひち/じゅうなな---Jyu-shichisedmnáct
じゅうはち---Jyu-hachiosmnáct
じゅうきゅう/じゅうく---Jyu-kyu-/jyu-kudevatenáct
にじゅう---Nijyu-dvacet
にじゅういち---Nijyu-ichijedenadvacet
さんじゅう---Sanjyu-třicet
よんじゅう/しじゅう---Yonjyu-śhijyu-čtyřicet
ごじゅう---Gojyu-padesát
ろくじゅう---Rokujyu-šedesát
しちじゅう/ななじゅう---Shichijyu-ńanajyu-sedmsdesát
はちじゅう---Hachijyu-osmdesát
きゅうじゅう/----Kyujyu-/-devadesát
ひゃく---Hyakusto
せん---Sentisíc
ひゃくまん---Hyakumanmilion
いくらか---Ikurakapár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |