Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka hebrejsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Hebrejsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

שלום---Schalom!Ahoj!
בוקר טוב---bokir tow!Dobré ráno!
יום טוב---Jom tow!Dobrý den!
ערב טוב---Erew tow!Dobrý večer!
לילה טוב---Laila tow!Dobrou noc!
ביי---Bay!Ahoj!
להתראות---Lehitraot!Na shledanou!

כן---kenAno
לא---loNe
אולי---olaimožná
אוקיי---okejOK
תודה---tuda!Děkuji!
בבקשה (אין בעד מה)---Bewakascha! (en bead ma)Prosím!
סליחה---SlichaPromiňte,...
אני מצטער/מצטערת---Ani mitstaer / mitstaeretTo mě mrzí.
יש לי (אין לי)---Esch li (en li)(Ne)mám…
יש לנו (אין לנו)---Jesch lanu (en lanu)(Ne)máme…
יש (אין)---Jesch (ejn)To je .../ To není ...

אחת---achatjeden
שתיים---schtajmdva
שלוש---schaloschtři
ארבע---arbačtyři
חמש---chameschpět
שש---scheschšest
שבע---schewasedm
שמונה---schmoneosm
תשע---tejscha devět
עשר---esirdeset
אחת עשרה---achat esrejedenáct
שתיים עשרה---schtejm esredvanáct
שלוש עשרה---schlosch esretřináct
ארבע עשרה---arba esrečtrnáct
חמש עשרה---chamesch esrepatnáct
שש עשרה---schesch esrešestnáct
שבע עשרה---schwa esresedmnáct
שמונה עשרה---schmune esreosmnáct
תשע עשרה---tescha esredevatenáct
עשרים---esrimdvacet
עשרים ואחת---esrim weachatjedenadvacet
שלושים---schloschimtřicet
ארבעים---arbaimčtyřicet
חמישים---chamischimpadesát
שישים---scheschimšedesát
שבעים---schiw'imsedmsdesát
שמונים---schmonimosmdesát
תשעים---tisch'imdevadesát
מאה---me'asto
אלף---eleftisíc
מיליון---millionmilion
זוג---sugpár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |