Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka gruzínsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Gruzínsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

გამარჯობა!---Gamardschoba!Ahoj!
დილა მშვიდობისა!---Dila mschvidobisa!Dobré ráno!
გამარჯობა!---Gamardschoba!Dobrý den!
საღამო მშვიდობისა!---Sagamo mschvidobisa!Dobrý večer!
ღამე მშვიდობისა!---Game mschvidobisa!Dobrou noc!
ნახვამდის!---Nachvamdis!Ahoj!
კარგად ბრძანდებოდეთ!---Kargad brdzandebodet!Na shledanou!

დიახ---diachAno
არა---araNe
შესაძლოა---schesadzloamožná
კარგი---kargiOK
გმადლობ!---Gmadlob!Děkuji!
არაფერს!---Araphers!Prosím!
ბოდიში,...---Bodischi,...Promiňte,...
ვწუხვარ.---Wtsuchvar.To mě mrzí.
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...---Me maqvs .../ Me ara maqvs ...Mám ... / Nemám ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...---Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...Máme .../ Nemáme ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...---Arsebobs .../ Ar arsebobs ...To je .../ To není ...

ნოლი---nolinula
ერთი---ertijeden
ორი---oridva
სამი---samitři
ოთხი---otchičtyři
ხუთი---khutipět
ექვსი---eqvsišest
შვიდი---schvidisedm
რვა---rvaosm
ცხრა---tschradevět
ათი---atideset
თერთმეტი---tertmetijedenáct
თორმეტი---tormetidvanáct
ცამეტი---tsametitřináct
თოთხმეტი---totchmetičtrnáct
თხუთმეტი---tchutmetipatnáct
თექვსმეტი---tekvsmetišestnáct
ჩვიდმეტი---tschvidmetiisedmnáct
თვრამეტი---tvrametiosmnáct
ცხრამეტი---tschrametidevatenáct
ოცი---ozidvacet
ოცდაერთი---ozdaertijedenadvacet
ოცდაორი---ozdaoridvacet dva
ოცდასამი---ozdasamidvacet tři
ოცდაათი---ozdaatitřicet
ოცდათერთმეტი---ozdatertmetitřicet jedna (20+11)
ოცდათორმეტი---ozdatormetitřicet dva
ოცდაცამეტი---ozdazametitřicet tři (33)
ორმოცი---ormozičtyřicet
ორმოცდაერთი---ormozdaertičtyřicet jedna (40+1)
ორმოცდაორი---ormozdaoričtyřicet dva
ორმოცდაათი---ormozdaatipadesát
ორმოცდათერთმეტი---ormozdatertmetipadesát jedna (40+11)
ოცდათორმეტი---ozdatormetipadesát dva
სამოცი---samozišedesát
სამოცდაერთი---samozdaertišedesát jedna (60+1)
სამოცდაორი---samozdaorišedesát dva
სამოცდაათი---samozdaatisedmsdesát
სამოცდათერთმეტი---samozdatertmetisedmdesát jedna (60+11)
სამოცდათორმეტი---samozdatormetisedmdesát dva
ოთხმოცი---otchmoziosmdesát
ოთხმოცდაერთი---otchmozdaertiosmdesát jedna (80+1)
ოთხმოცდაორი---otchmozdaoriosmdesát dva
ოთხმოცდაათი---otchmozdaatidevadesát
ოთხმოცდათერთმეტი---otchmozdatertmetidevadesát jedna (80+11)
ოთხმოცდათორმეტი---otchmozdatotmetidevadesát dva
ასი---asisto
ასერთი---asertisto jedna (100+1)
ასთერთმეტი---astertmetisto jedenáct (100+1)
ათასი---atasitisíc
მილიონი---milionimilion
რამდენიმე---ramdenimepár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |