Naučte se, jak se řeknou nejdůležitější slovíčka dánsky
 


Váš slovník na dovolenou a na zahraniční cesty ke stáhnutí


A takhle přibalíte Váš online slovník Dánsky do Vašeho batohu na cesty:
 
Klikněte pravou myší na symbol reproduktoru a uložte si data na Vašem počítači. Poté si data v MP3 formátu můžete z počítače zkopírovat přímo do Vašeho MP3 přehrávače nebo na iPod.
 
Poté budete mít Váš slovník vždy při sobě!

Hej!Ahoj!
Godmorgen!Dobré ráno!
Goddag!Dobrý den!
Godaften!Dobrý večer!
Godnat!Dobrou noc!
Vi ses!Ahoj!
Farvel!Na shledanou!

jaAno
nejNe
måskemožná
okayOK
Tak!Děkuji!
Undskyld, ...Promiňte,...
Det er jeg ked af.To mě mrzí.
Jeg har .../ Jeg har ingen ...Mám ... / Nemám ...
Vi har .../ Vi har ingen ...Máme .../ Nemáme ...
Der er .../ Der er ingen...To je .../ To není ...

nulnula
enjeden
todva
tretři
firečtyři
fempět
seksšest
syvsedm
otteosm
nidevět
tideset
ellevejedenáct
tolvdvanáct
trettentřináct
fjortenčtrnáct
femtenpatnáct
sekstenšestnáct
syttensedmnáct
attenosmnáct
nittendevatenáct
tyvedvacet
enogtyvejedenadvacet
tredivetřicet
fyrrečtyřicet
halvtredspadesát
tresšedesát
halvfjerdssedmsdesát
firsosmdesát
halvfemsdevadesát
hundredesto
tusindetisíc
en millionmilion
et parpár


| © www.jak-se-rekne.cz | Impresum |